برگزیده ها
1399/2/28 یکشنبه
ملاقات عمومی رئیس دانشگاه پیام نور تربت جام
ملاقات عمومی رئیس دانشگاه پیام نور تربت جام

.


قابل توجه  کلیه دانشجویان گرامی :


روزهای ملاقات عمومی ریاست دانشگاه پیام نور تربت جام جناب آقای دکتر خالقی 

هر هفته دوشنبه ساعت 14-12 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر