:.امور شهریه دانشگاه پیام نور تربت جام
1398/8/6 دوشنبه

اطلاعات مربوط به وام  شهریه دانشجویی

1.     در دانشگاه پیام نور فقط وام شهریه دانشجویی پرداخت می گردد . 

2.    دانشجو می تواند 8 نیمسال متوالی  از سال ورود به دانشگاه از وام دانشجویی استفاده نماید .به شرط اینکه    تعداد سنوات دانشجو از 8 نیمسال یا 4 سال بیشتر نشود .

3.       طبق مصوبه صندوق رفاه وام شهریه دانشجویان  دانشگاه  پیام نور  حداکثر تا    5/000/000  ریال می باشد .

  1.  به وام های شهریه دانشجویی  4درصد کارمزد تعلق  میگیرد  

5.     باز پرداخت وام بعد از فارغ التحصیلی می باشد  ( دراین صورت دانشجو می تواند بدهی خود رابه صورت یکجا یا اقساطی پرداخت نماید )

 - در صورتی که دانشجو می خواهد وام خود رابه صورت اقساطی واریز نماید باید بلافاصله بعد از  فارغ التحصیلی و  قبل از شروع نیمسال بعدی دانشگاه   10درصد کل  وام شهریه  خود را واریز نماید تا برای باقیمانده بدهی دفتر چه اقساط صادر شود. ( زمان شروع اقساط 9 ماه بعد از پایان تحصیلات می باشد. دررابطه باآقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه میگردد)

           تبصره : دانشجویان انصرافی ،  اخراجی و ...... می بایست وام خود را به صورت یکجا تسویه نمایند .

 دانشجو می بایست جهت دریافت وام شهریه به نکات زیر توجه نماید :

  1.   ز مان درخواست وام شهریه فقط در ایام انتخاب واحد می باشد .
  2.      برای وام شهریه دانشجویی یک ضامن لازم است . ( ضامن باید کارمند رسمی  ،  پیمانی  یا بازنشسته  دولت باشد )

* ** برای کل وام های دریافتی همان ضامن اولی کافی  می باشد وبرای ترم های بعد  نیازی به ضامن نمی باشد ***

دانشجویانی که  برای اولین بار درخواست وام نموده اند :

دانشجو می بایست در ایام انتخاب واحد  برگ درخواست وام شهریه ، فرم مشخصات وفرم سند تعهد محضری را از امور مالی تحویل گرفته و  برای انجام کار های محضری همراه با  ضامن خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و پس از تکمیل ، مدارک زیر  را به کارشناس امور شهریه  دانشگاه   تحویل نماید .

مدارک لازم جهت ارائه به دانشگاه :

مدارک مربوط به دانشجو :

1-کپی شناسنامه دانشجو

2-کپی کارت ملی دانشجو

3-کپی کارت دانشجویی

  مدارک مربوط به ضامن :

1 -کپی شناسنامه ضامن

2-کپی کارت ملی ضامن

3-کپی حکم کارگزینی ضامن و اخرین فیش حقوقی

4-گواهی کسر از حقوق  ****  به نام صندوق رفاه دانشجویان –وزارت علوم ، تحقیقات و فناور ی

اصل سند تعهد محضری
 
تذکر : ا -  دانشجو می بایست درصورت تغییر آدرس ، آدرس جدید  خود و ضامن رابه امور مالی اعلام نماید در غیر این صورت عواقب  بعدی به عهده دانشجو می باشد( مثل واریز وام به صورت یکجا ،  عدم صدور دفترچه اقساط  و عدم تحویل گواهی فارغ التحصیلی )
        2 -   در صورت فوت ضامن، متعهد ملزم به معرفی ضامن جدید می باشد